Etterspørselen etter større arealer har den siste tiden tatt seg opp, noe som gjør at det til tider kan være utfordrende å finne gode alternativer.

– Vi har den senere tiden fått en del henvendelser fra aktører som ønsker seg større arealer. Det kan være både industrielle lokaler som lager og logistikk, men også moderne kontorer. Det har vist seg å være litt utfordrende, og i flere tilfeller har vi ikke hatt noe å tilby, sier næringsmegler hos Innlandet Næringsmegling, Anne Ørslien.

Ønsker moderne, arealeffektive bygg
Ørslien er den av Innlandet Næringsmeglings meglere som jobber mest med utleie. Hun forteller at leiemarkedet i regionen er relativt stabilt, uten de veldig store svingningene, men at de den senere tiden har fått en del henvendelser som det har vært litt utfordrende å levere på.
– Når det gjelder mindre arealer, så har vi som regel bra med tilgjengelige alternativer innen de fleste segmenter. For større arealer, fra rundt 1000 kvadratmeter, så blir det imidlertid betydelig vanskeligere både når det gjelder kurante lager- og logistikklokaler, men også moderne kontorarealer. I mjøsbyene, hvor etterspørselen er størst, er dette arealer som vi i dag opplever at er mangelvare, sier Ørslien.

God oversikt
Hun påpeker at det finnes ledige arealer, men at disse gjerne er i eldre bygg som ikke tilfredsstiller kravene til dagens leietakere.
– Mange ønsker moderne, miljøvennlige og arealeffektive lokaler. Renoveringsprosjekter fungerer ofte godt på mindre arealer, men vi ser at det kan være krevende å gjøre de tilpasningene som leietakerne ønsker på større lokaler. For denne typen arealer er det nok derfor et behov for nybygg, sier Ørslien.
Hun oppfordrer de som har ledige arealer til å ta kontakt for en prat rundt hvilke alternativer som finnes for deres eiendom.
– Vi har god oversikt over hvem som er i markedet etter nye lokaler. En eiendomsprat kan kanskje avdekke nye muligheter, sier Ørslien.

Har du ledig areal? Ta kontakt med oss.