En tid for eie leie

Innlandet Næringsmegling hjelper deg når du er i markedet for å eie og leie. Vi er en partner innen kjøp og salg av næringseiendom.

Innlandet Næringsmegling fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.

En ny tilnærming til eiendomsinvestering​

Transaksjoner

Vi bistår våre kunder med kjøp og salg av næringseiendom og er en aktiv bidragsyter i alle faser av transaksjonen, fra innledende verdivurderinger og valg av strategi, systematisering av informasjon til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør. De ansatte i Innlandet Næringsmegling AS har lang og bred erfaring med salg av næringseiendom.

Se mer om transaksjoner

Utleie

Vi bistår gårdeiere med rådgivning og utleie av næringseiendom. Oppdraget består i å vurdere markedet og å enes om en strategi for utleie, herunder eventuelle nødvendige tiltak for å øke sannsynligheten for rask løsning, før eiendommen markedsføres for utleie. Oppdraget avsluttes med fremforhandling av leiekontrakt. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud inkludert vår vurdering av markedet.

Se mer om utleie

Verdivurdering og analyse

Vi bistår selskaper og organisasjoner som ønsker å kartlegge og finne egnede lokaler til sin virksomhet. Hovedsakelig bistår vi i søk etter kontorlokaler, men kan også bistå i søk etter handelseiendom eller andre ønskede lokaler.

Oppdraget består normalt i å kartlegge muligheter i et ønsket geografisk område, innhente tilbud fra aktuelle gårdeiere og sluttforhandle leieavtale med preferert eiendom. Ved behov kan det inngås parallelle forhandlinger med flere eiendomsbesittere.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud inkludert vår vurdering av markedet.

Finn ut mer om verdivurdering

Selskapet fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.