Vi bistår våre kunder med kjøp og salg av næringseiendom og er en aktiv bidragsyter i alle faser av transaksjonen, fra innledende verdivurderinger og valg av strategi, systematisering av informasjon til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør. De ansatte i Innlandet Næringsmegling AS har lang og bred erfaring med salg av næringseiendom.

Snakk med oss om salg av næringseiendom

Innlandet Næringsmegling AS er et uavhengig meglerforetak eiet av fire ansatte i selskapet.

Selskapet fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.