Vi utfører verdivurdering av næringseiendom. Alt fra mindre og enkle eiendommer til større eiendomsselskaper med kompliserte porteføljer. Oppdragsgiver kan være både kjøper og eier av en eiendom. Vi kan da gi uavhengige vurderinger av de fleste typer eiendom med betraktninger på kontantstrømsanalyse, avkastningskrav/yield og leiepriser. Gjennom utdanning, erfaring og konsesjon til å drive eiendomsmegling er vi godkjente for verdivurdering.

Selskapet fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.