Vi bistår selskaper og organisasjoner som ønsker å kartlegge og finne egnede lokaler til sin virksomhet. Hovedsakelig bistår vi i søk etter kontorlokaler, men kan også bistå i søk etter handelseiendom eller andre ønskede lokaler. Oppdraget består normalt i å kartlegge muligheter i et ønsket geografisk område, innhente tilbud fra aktuelle gårdeiere og sluttforhandle leieavtale med preferert eiendom. Ved behov kan det inngås parallelle forhandlinger med flere eiendomsbesittere.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud inkludert vår vurdering av markedet.

Selskapet fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.