Publisert

Svært god fart inn i 2019

Mens 2018 ble det som kan betegnes som et ”godt normalår”, så sparkes 2019 i gang med svært god aktivitet og mange spennende prosesser.

– Vi ser tilbake på 2018 som et normalt, godt år. Totalt omsatte vi 40 eiendommer med en samlet omsetningsverdi på 700 millioner kroner, sier daglig leder av Innlandet Næringsmegling, Jonas Karlsen.

Lavere verdier, men høy aktivitet
Transaksjonsvolumet i 2018 er omtrent en halvering fra 2017, da meglerhuset slo alle rekorder og klinket til med et samlet volum på 1,5 milliarder kroner.
– Det er viktig å huske på at 2017 var et helt ekstraordinært år på Innlandet. Vi har aldri opplevd et volum i den størrelsesorden, og det er trolig lenge til vi opplever det igjen. I fjor var markedet tilbake på et mer normalt, men godt nivå. Samlet volum målt i verdier ble selvfølgelig en del lavere enn rekordåret, men ser man på antallet transaksjoner, så holder aktivitetsnivået seg godt. Mens det i 2017 ble omsatt i underkant av 50 eiendommer, så ble det i fjor omsatt rundt 40 eiendommer. Det er ca eiendom i uken, og noe vi vil beskrive som svært god aktivitet. I vår bok ser vi derfor tilbake på 2018 som et godt eiendomsår på Innlandet, sier Karlsen.

Jakter lager og logistikk
For inneværende år har starten på året vært god. Meglerhuset har flere store eiendommer som nå er i prosess.
– Vi snakker om eiendommer i hundremillionersklassen. Det er relativt sjelden kost hos oss, sier megler og fagansvarlig, Ingar Finstuen.
Han vil ikke gi flere detaljer rundt de aktuelle prosessene, men forteller at de har en rekke eiendommer som enten allerede er i markedet eller som er vei på ut.
– Vi har vært og er ganske tungt vektet på handel og kontor, men vi har den siste tiden sett at lager og logistikk har fått økt oppmerksomhet. Gode lager- og logistikkeiendommer er etterspurt og fremstår som stadig mer attraktivt, sier Finstuen.

Et fornuftig valg
Meglerne forteller at dersom det er noen som sitter med tomter med utviklingsmuligheter, så kan lager- og logistikkbygg være et spennende alternativ.
– Netthandelen har kommet til Innlandet også. Disse aktørene er avhengig av lager tett på der folk bor slik at de kan levere varene raskt. Gode logistikkbygg med riktig beliggenhet kan derfor være et smart valg, sier Karlsen.
Fortsatte lave renter og en positiv sysselsettingsutvikling bidrar til fortsatt optimisme hos eiendomsinvestorene.
– Vi ser derfor ingen grunn til at ikke 2019 også skal bli et godt år i eiendomsmarkedet i vår region, sier Finstuen.

Selskapet fokuserer på salg, utleie og søk av næringseiendom på Innlandet (Hedmark og Oppland) men gjennomfører transaksjoner i Norge og Norden der dette er naturlig for selskapets kunder.